آکادمی مریم محمودی

مریم محمودی هستم مشاور و مدرس عزت نفس

در هر سن و صنف و موقعیتی هستید برای خوش درخشیدن وابراز وجودو اینکه بتوانید حس ارزشمندی خودرا ترمیم ،تقویت،و حفظ کنید نیاز به داشتن عزت نفس است.

در آکادمی ما سن و صنف ملاک نیست ما برای همه افراد آموزش های تکنیکال تمرین محور داریم .

فقط کافیست بمدت ۲۱روز همراه با آکادمی مریم باشید تا به نسخه ی عالیِ خود تغییر کنید. 

0